Enota Selnica ob Dravi

 
Skupine v enoti Selnica ob Dravi ter strokovni delavci v oddelkih:
 
  • IGRALNICA 01 (vzgojiteljica: Ladislava Miloševič, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Tanja Lepej)
  • IGRALNICA 02 (vzgojiteljica: Ajša Subašić , vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Urška Vračko )
  • IGRALNICA 03 (vzgojiteljica: Katja Perkovič , vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Lejla Vrenčur)
  • IGRALNICA 04 (vzgojiteljica: Dunja Kelbič , vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Lea Krebs)
  • IGRALNICA 05 (vzgojiteljica: Štefka Rudolf, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Zora Škrabl )
  • IGRALNICA 06 (vzgojiteljica: Petra Badoko , vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Mateja Dugonik)
  • IGRALNICA 07 (vzgojiteljica: Vesna Kocjan , vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Nika Maučnik)
  • IGRALNICA 08 (vzgojiteljica: Simona Stajan, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Polonca Golič) 
  • IGRALNICA 09 (vzgojiteljica: Petra Vogme Lukič, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojiteljice : Aleksander Tertinek)
  • IGRALNICA 10 (vzgojiteljica: Bernarda Majster , vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Marija Flak )

Ob posebnih dnevih in tednih teče življenje v vrtcu drugače kot vsak dan. Načrtujemo jih v tednu otroka, v prazničnem času v decembru, pred državnimi prazniki, v povezavi s posebnimi dnevi in tedni, ki jih načrtujemo skupaj s šolo, ter v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Otroci se še posebej razveselijo dnevov, ki so namenjeni druženju z družinskimi člani in sodelovanju s starši. Za vse nas pa so zelo pomembne prireditve, namenjene predstavitvi našega dela.

Preberite si članke o dejavnostih, dogodkih in prireditvah, v katerih sodelujemo skupaj, bodisi skupine 1. starostnega obdobja, skupine 2. starostnega obdobja ali vsi skupaj. Včasih pa se nam pridružijo tudi otroci iz podružničnih enot na Sv. Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku.

Preko spodnjih povezav lahko dostopate do galerije s fotografijami. Galerija je zaščitena z geslom, ki ga prejmete od vzgojiteljice vašega otroka. Vabimo vas, da skupaj z otroki spremljate objave.

 

Skupne dejavnosti, dogodki, prireditve, posebni dnevi in tedni v vrtcu – šolsko leto 2021/2022

 

Skupne dejavnosti, dogodki, prireditve, posebni dnevi in tedni v vrtcu – šolsko leto 2020/2021