Rokovnik vpisa v srednje šole 2019/20

POTEK VPISA V SREDNJO ŠOLO

v šolskem letu 2020/21 za šolsko leto 2021/22

19. 10. 2020 Predavanje (videokonferenca) za starše in učence 9. razreda Vpis v srednjo šolo in štipendiranje
november Reševanje Vprašalnika o poklicni poti, karierna orientacija po razredih.
16.–20. 11. 2020 Karierni dnevi 7.–9. razred v okviru virtualnega kariernega sejma MOM.
november/december Reševanje eMFBT.
december–januar Individualni razgovori z učenci in starši glede nadaljnjega šolanja; možnost individualnega reševanja testa Kam in kako – KIK, interpretacija rezultatov eMFBT.
1. 2. 2021 Srečanje s starši učencev 9. razreda predstavitev Razpisa za vpis v srednjo šolo.
12. in 13. 2. 2021 Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih (petek 9.00 in 15.00, sobota 9.00).
do 4. 3. 2021 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe s posebnimi vpisnimi pogoji ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazij.
11.–20. 3. 2021 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja, spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke gimnazij.
do 2. 4. 2021 Prijava za vpis v srednjo šolo za leto 2021/22 (za določene programe priložiti potrdilo o opravljenem preizkusu nadarjenosti, potrdilo o psihofizičnih sposobnostih, potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev).
do 8. 4. 2021 do 16. ure Objava številčnega stanja prijav.
do 22. 4. 2021 Morebitni prenosi prijav.
do 27. 5. 2021 Obvestilo o omejitvah ali spremembah obsega razpisanih mest ter javna objava omejitev vpisa.

16.–21. 6. 2021

do 14. ure

Prinašanje dokumentov (zaključnih spričeval) za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve.

Do 21. 6.: Izvedba 1. kroga izbirnega postopka; objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni; seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv.

do 24. 6. 2021 Izvedba 2. kroga izbirnega postopka – prijava neizbranih kandidatov 1. kroga za 2. krog.
do 30. 6. 2021 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
do 31. 8. 2021 Vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta.

Natančnejši koledar najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko delovna področja à direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih à srednješolsko izobraževanje à vpis v srednje šole (www.mizs.gov.si).

Koristne internetne povezave:

  • Virtualni karierni sejem – www.karierni-sejem.si
  • Poklicni kažipot – www.mojaizbira.si
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – www.ess.gov.si
  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS – www.sklad-kadri.si
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – www.mddsz.gov.si
  • Center za poklicno izobraževanje – www.cpi.si
  • VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade (najdete jih tudi na Facebooku, pa tudi na virtualnem kariernem sejmu)