Knjigoljub

Bralni projekt, pri katerem drugošolci v skladu s svojim bralnim razvojem individualno berejo knjige s treh različnih zahtevnostnih stopenj (zgodbe z velikimi tiskanimi črkami ter krajše in daljše zgodbe, zapisane z malimi tiskanimi črkami).

Učenci bodo na vsaki bralni stopnji prebrali tri knjige in tako prejeli najprej bronasto, nato pa srebrno in zlato priznanje.

Individualno branje bomo popestrili z dejavnostmi, ki jih bomo izvajali v šolski knjižnici in v razredih.

Knjige bodo brali tudi tisti tretješolci, ki v lanskem šolskem letu (v 2. razredu) še niso prebrali knjig z vseh bralnih stopenj. Projekt bodo vodile razredničarke in šolskih knjižničark.