Knjižnični red

Članstvo v šolski knjižnici:

 • Člani šolske knjižnice so vsi učenci šole; to postanejo ob vpisu v šolo.
 • Člani knjižnice so tudi učitelji, drugi delavci šole in po želji otroci iz našega vrtca.

Članska izkaznica:

 • Ob vpisu v šolsko knjižnico učenci prejmejo člansko izkaznico, ki jo ob vsaki  izposoji gradiva pokažejo knjižničarki.
 • V primeru, da učenci izkaznico izgubijo, o tem obvestijo knjižničarko.

Izposoja knjižničnega gradiva:

 • Učenci spoštujejo in upoštevajo urnik izposoje gradiva.
 • Naenkrat si lahko učenci izposodijo največ 5 izvodov gradiva.
 • Čitalniškega gradiva (slovarji, leksikoni …) si praviloma ni mogoče izposoditi za domov; namenjeno je za branje v knjižnici.
 • Gradivo lahko imajo učenci izposojeno dva tedna (14 dni). Pred datumom vrnitve je mogoče izposojevalni rok podaljšati še za dva tedna.
 • Knjige za domače branje lahko imajo učenci izposojene teden dni in si jih lahko podaljšajo samo v primeru, če jih ne potrebuje kdo od ostalih učencev.
 • Učenci knjige vračajo pravočasno. V kolikor zamujajo z vračanjem,  knjižničarka o tem obvesti razrednika. Če učenci gradiva kljub temu ne vrnejo, se pisno po pošti obvesti tudi njihove starše (opomin).
 • O morebitni poškodbi ali izgubi knjige učenci obvestijo knjižničarko, s katero se dogovorijo o rešitvi. V primeru, da učenci izgubljene knjige ne najdejo oziroma so jo poškodovali, morajo le-to nadomestiti z novo ali zanjo plačati ustrezno ceno.

KAJ V KNJIŽNICI POČNEM?

10 x DA v šolski knjižnici

Berem knjige in revije.

 • Iščem informacije.
 • Delam domačo nalogo.
 • Se učim.
 • Pišem referat, seminarsko nalogo.
 • Bogatim svoj besedni zaklad.
 • Po dogovoru s knjižničarko uporabljam internet.
 • Se družim s prijatelji.
 • Najdem svoj mir.
 • Pravočasno vračam izposojeno gradivo.

Zaželeno je, da vse našteto počnemo kar se da pogosto!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

ČESA V KNJIŽNICI NE POČNEM? 

10 x NE v šolski knjižnici

 • NE tekam in se skrivam.
 • Se NE prepiram in pretepao.
 • NE jem.
 • NE pijem.
 • NE vpijem.
 • NE mečem knjig ali revij.
 • NE uničujem knjig ali revij.
 • NE zamujam z vračanjem izposojenega gradiva.
 • NE uporabljam mobilnega telefona.
 • NE hodim obut/-a.

S takšnim početjem motim druge, zato me bo knjižničarka v primeru, če bom to vseeno počel/-a, prosila, da zapustim knjižnico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10