Mednarodno sodelovanje

Pred šestimi leti smo začeli s projektom mednarodnega sodelovanja z vrstniki iz OŠ Dositej Obradović iz Novega Sada. V tem šolskem letu se bomo z njimi družili pet šolskih dni, in sicer bodo naši učenci gostovali v Novem Sadu. V izmenjavo se bodo lahko vključili učenci 4.–9. razreda, ki se bodo morali kot gostje znati prilagoditi, izraziti svoje želje in biti strpni. V program gostovanja bodo vključene različne delavnice in aktivnosti – vsebinsko zasnovane tako, da bodo učenci pridobivali znanje, hkrati pa spoznavali podobnosti in razlike med narodoma, se sprostili, si pomagali in medsebojno sodelovali. Zastavljenih ciljev ni mogoče uresničiti v enkratni izmenjavi, zato menimo, da je nadaljevanje projekta nujno in smiselno.