Spoznajmo pisatelje

Projekt izvajamo z učenci 4. razreda z namenom spoznavanja otroških in mladinskih pisateljev, predvsem pa motivacije za individualno prostočasno branje. Načrtovanje in izvedba potekata v sodelovanju razredničark in šolskih knjižničark. Izbor pisateljev je vezan na učni načrt za ta razred.

Učenci bodo pridobivali podatke o pisateljih s pomočjo informacijskih virov ter o njih tudi sami pripravili govorne nastope. Branje poteka individualno in je vezano na samostojno izbiro knjig izbranih pisateljev.

Učenci bodo za branje nagrajeni s priznanji in/ali knjigami. Z načinom dela ob spoznavanju pisateljev se bodo učenci učili, kako uporabljati in ustrezno navajati informacijske vire, kako iskati in s pomočjo bralnih učnih strategij zapisovati bistvene podatke, kako postavljati vprašanja ter razvijali motivacijo za branje leposlovja.

V mesecu oktobru smo pričeli z branjem knjig pisatelja Primoža Suhodolčana, nad katerimi so učenci navdušeni.

Objavljamo neka fotoutrinkov našega prvega druženja v knjižnici.