Zdrava šola

zdrava_sola_logo

V šolskem letu 2019/20 bomo nadaljevali z izvajanjem evropskega projekta Zdrava šola, katerega vizija je razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj učencev, njihovo uspešno odraščanje in razvijanje potencialov. Pri izvajanju nam bo v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol, ki si jih bomo še naprej prizadevali izpolnjevati:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bo lahko prav vsak prispeval k življenju v šoli;
 • skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci,
 • potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
 • vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo sooblikovali raznovrstne pobude;
 • izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
 • skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;
 • upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo vedenje;
 • upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
 • sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;
 • vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bosta dejavno podprli pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Kot osrednje teme Zdrave šole se prepletajo tri vsebine: duševno zdravje (iskanje možnosti za prenos vsebin in predstavljenih programov duševnega zdravja v rednem kurikulu), spodbujanje več gibanja (npr. zdrava in lepa drža, aktivni odmor, teža šolske torbe, telesna dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa …) in uživanja zdrave prehrane (npr. oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače …). Omenjene vsebine bomo med drugim izvedli tudi na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki ga bomo na šoli obeležili oz. združili z dnevom Zdrave šole. V skladu s temami bomo izvajali delavnice v okviru dnevov dejavnosti in razrednih ur, na popoldnevu in taboru za nadarjene učence, njihova glavna cilja pa bosta obnoviti oziroma povečati znanje o duševnem zdravju, gibanju in zdravi prehrani. Nadaljevali bomo tudi z uresničevanjem ciljev v okviru šolskega učnega čebelnjaka in apiterapije. Vsem učencem bomo omogočali, da bodo vplivali na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, in jih pri tem spodbujali.