Zdrava šola

zdrava_sola_logo

 

V šolskem letu 2017/18 bomo nadaljevali z izvajanjem evropskega projekta Zdrava šola, katerega vizija je razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj učencev, njihovo uspešno odraščanje in razvijanje potencialov. Pri izvajanju nam bo v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol, ki si jih bomo še naprej prizadevali izpolnjevati:

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;
 • skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci,
 • potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
 • vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;
 • izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
 • skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;
 • upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
 • upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
 • sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;
 • vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Kot osrednje teme Zdrave šole se prepletajo tri vsebine:

 • duševno zdravje (iskanje možnosti za prenos vsebin in predstavljenih programov duševnega zdravja v rednem kurikulu),
 • spodbujanje več gibanja (npr. zdrava in lepa drža, aktivni odmor, teža šolske torbe, telesna dejavnost, regeneracija, spanje in počitek, kakovostno preživljanje prostega časa …),
 • uživanja zdrave prehrane (npr. oglaševanje hrane, prehrana športnika, sladkor in sladke pijače …). V skladu s temami bomo izvajali delavnice v okviru dnevov dejavnosti in razrednih ur, njihova glavna cilja pa bosta obnoviti oziroma povečati znanje o stresu ter usvojiti veščine in tehnike za spoprijemanje s stresom pri otrocih in mladostnikih. Nadaljevali bomo tudi z uresničevanjem ciljev v okviru šolskega učnega čebelnjaka in apiterapije. Vsem učencem bomo omogočali, da bodo vplivali na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje, in jih pri tem spodbujali.