16. november – mednarodni dan strpnosti

Mednarodni dan strpnosti je spominski dan, ki ga je Generalna konferenca Unesco razglasila v Deklaraciji o načelih strpnosti 16. novembra 1995. Na ta dan je UNESCO obeležil 50. obletnico nastanka in podpisa Unescove ustave.

Deklaracija o načelih strpnosti poudarja zaskrbljenost zaradi vzpona dejanj nestrpnosti, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družb, kot tudi dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja. V deklaraciji je posebej poudarjen pomen izobraževanj o strpnosti: »Izobraževanje je najbolj učinkovit način za preprečevanje nestrpnosti« in »izobraževanje za strpnost bi se moralo obravnavati kot nujna obveznost«.

Ob obeležitvi dneva smo tudi na naši šoli pripravili izobraževalne vsebine.

Učence je obiskal učitelj in pisatelj Igor Plohl, ki jih je nagovoril s svojo življenjsko izkušnjo invalidnosti. Kot je rekel sam, želi s svojimi knjigami in predavanji osveščati učence o tem, da so vsi t. i. drugačni ljudje v marsičem enaki vsem nam, ki na srečo nimamo tovrstnih težav. Da nanje ni potrebno gledati s drugačnimi očmi ali celo z nestrpnostjo, temveč povsem enako kot na vse ljudi. Njegove besede, slikovni in videoprikazi so bili zelo ganljivi in so nas spodbudili k občutkom hvaležnosti za vse, kar smo in kar imamo.

  

V delavnicah pri pouku so učenci razmišljali o tem, kaj pomenita termina ‘strpnost’ in ‘nestrpnost’, navajali so primere zanju iz ožjega in širšega družbenega okolja, razmišljali o posledicah enega in drugega vedenja in jih vrednotili, igrali igre vlog, razmišljali o in navajali dejanja, s katerimi lahko sami prispevajo k strpnosti/nestrpnosti itn. 

Strpnost ni nekaj samoumevnega in površinskega, ampak se je vanjo treba poglabljati in se o njej izobraževati, hkrati pa ji je treba posvečati stalno skrb ter jo nenehno negovati. Ozaveščanje o strpnosti ter preseganje predsodkov in stereotipov je izjemno pomembno, predvsem pa je pomembno, da smo »ČLOVEK DO ČLOVEKA in da se nikoli ne delimo na NAS in na ONE«.

(Vir: https://www.aspnet.si/teme-in-mednarodni-dnevi/mednarodni-dnevi/mednarodni-dan-strpnosti.html)

 

 

Dostopnost