Izbira obveznih izbirnih predmetov za šol. leto 2023/24 (6.-8. razred)

 

Spoštovani starši, dragi učenci!

Pred vami  je izbira obveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto. Spodaj so povezave do zloženk, v katerih so predmeti in vsebine, ki jih ponujajo naši učitelji. Izmed ponujenih predmetov si mora učenec/ka obvezno izbrati dva predmeta, ki se izvajata po eno uro tedensko, ali en predmet, ki se izvaja dve uri na teden (nemščina). Učenec/ka lahko obiskuje tudi tri ure izbirnih predmetov na teden, če s tem soglašate starši. Učenec/ka, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko delno ali v celoti oproščen/a sodelovanja pri izbirnih predmetih – pomeni, da lahko namesto ene ali dveh ur izbirnih predmetov uveljavlja glasbeno šolo. V kolikor se boste starši z otrokom tako odločili, morate šoli dostaviti potrdilo o obiskovanju glasbene šole v naslednjem šolskem letu.

Odločitev o izbiri izbirnih predmetov označite na e-prijavnici, ki ste jo prejeli preko Lopolisove e-pošte, in sicer najkasneje do petka, 21. 4. 2023. V kolikor niste prejeli sporočila, se, prosimo, obrnite na pomočnico ravnateljice po telefonu ali e-pošti: maja.vacun@os-selnica.si; 02 674 08 37.

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 7. RAZREDA

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 8. RAZREDA

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 9. RAZREDA

 

 

 

Dostopnost