Šolske olimpijske igre 2021

 

OLIMPIJSKO GLASILO

OTVORITEV ŠOLSKIH OLIMPIJSKIH IGER

ŠPORTNE IGRE

ŠPORTNI DAN ZA UČENCE 1.-5. RAZREDA

ŠPORTNI DAN ZA UČENCE 6.-9. RAZREDA

ZAKLJUČEK ŠOLSKIH OLIMPIJSKIH IGER

SEZNAM DONATORJEV IN SPONZORJEV

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

OLIMPIJSKE NOVIČKE

 

Osnovna šola Selnica ob Dravi je Šolske olimpijske igre prvič organizirala leta 1996, ko so Poletne olimpijske igre potekale v Atlanti, Georgia, ZDA. Od takrat ohranjamo tradicijo vsakič, ko potekajo poletne olimpijske igre.

Glavni cilj Šolskih olimpijskih iger je vzgajati otroke in mlade s pomočjo športa in jim med poukom, po pouku in v okviru dni dejavnosti omogočati čim več priložnosti raznovrstnega gibanja, ob tem pa graditi miren in boljši svet v olimpijskem duhu, brez diskriminacije, z medsebojnim razumevanjem v duhu prijateljstva in fair playa ter seveda približati razumevanje in sprejemanje pojmov, kot so drugačnost, solidarnost, športni bonton, športna kultura, tekmovalnost, športni duh, športne vrednote …

Drugi cilji:

  • izobraževanje za trajnostni razvoj, vseživljenjsko učenje,
  • krepitev državljanske zavesti in spoznavanje slovenskih olimpijcev,
  • vzgajanje za mir, sodelovanje, strpnost in nenasilje,
  • (mednarodno) povezovanje in sodelovanje,
  • krepitev znanj o varnem okolju, zdravju,
  • razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, drugih in kulturne dediščine.