Status športnika in kulturnika

Po Pravilih o prilagajanju šolskih obveznosti velja status športnika ali kulturnika učencem za eno šolsko leto oz. do 30. septembra naslednjega šolskega leta . Učenci, ki so si status pridobili v preteklem šolskem letu, jim le-ta velja do 30. septembra 2022.

Vloge za pridobitev statusa za šolsko leto 2022/2023 dobite na spletni strani šole ter jih izpolnjene skupaj z dokazili (potrdilo javno veljavne šole – glasbene šole, potrdilo društva/kluba) oddate do 30. septembra 2022 razrednikom ali svetovalni delavki Hermini Ladinek.

Priloge:  

  • vloga za dodelitev statusa športnika
  • potrdilo kluba, društva
  • vloga za dodelitev statusa kulturnika
  • potrdilo javno veljavne šole

Vloga za status športnika         Potrdilo kluba

Vloga za status kulturnika         Potrdilo šole

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Dostopnost