Svetovni dan zdravja

7. aprila. 2022 smo na naši šoli obeležili dan zdravja.
Učenci in učitelji naše šole se zavedamo pomena zdravja in gibanja za zdravje.
Ta dan smo si namenili skupnim minutkam za gibanje na prostem.
 
Zdravje je  vrednota in osnovni vir za produktivno in kakovostno življenje vsakega posameznika in skupnosti kot celote. Gre za odsotnost bolezni ali onemoglosti. Je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin. Zanj moramo neprestano skrbeti ne glede na starost ali spol ali kakšno drugo pripadnost. Skrb za zdravje ni le naloga posameznika ali zdravstvenega osebja, ampak je odgovornost celotne družbe.

Zdravstvena pismenost lahko pomembno prispeva k varovanju in krepitvi zdravja ljudi. Ključno za naše zdravje je zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost, higiena, dovolj tekočine in skrb za duševno zdravje.