Letovanje preko ZPM Maribor – novice in zasedenost izmen

Obveščamo vas, da z dnem 19. 5. 2021, ob 19. uri, ZAUSTAVLJAMO SPREJEMANJE PRIJAV za letovanje otrok ZA VSE IZMENE VIRC Poreč in za 1. izmeno DMZ Pohorje.

Prijav za te termine do nadaljnjega ne bomo več zbirali, saj so izmene zapolnjene. Prijave, ki jih bomo sprejeli po tem datumu, bodo razporejene kot rezerve v čakalno listo po posameznih izmenah.

O razporeditvah v izmene in ostalih zadevah bomo starše obveščali po e-mailu. Obvestila in izračune za plačilo bomo pričeli po pošti pošiljati v naslednjem tednu.

V kolikor se bodo mesta v kateri od izmen sprostila, bomo prijave spet sprejemali in o tem obveščali na naši spletni strani.

 

Prijave pa sprejemamo še za 2. izmeno DMZ Pohorje, ki bo na Domu Miloša Zidanška od 9. do 19. 8. 2021.

 

—————————————————————————————————————————–

Novice iz referata ZPM Maribor – LETOVANJA

Obveščamo vas, da so že zasedene 1., 2. in 3. izmena VIRC Poreč in 1. izmena DMZ Pohorje in prijav za te termine NE zbiramo več.

Sprejete so prijave, ki so bile prejete do vključno 11. 5. 2021.

Prijave, ki so bile za te izmene prejete od 12. 5. 2021, bodo razporejene na čakalno listo (kot rezerve) in bodo prijavitelji o tem obveščeni.

Obvestila in izračune za plačilo bomo pričeli po pošti pošiljati v naslednjem tednu.

https://zpm-mb.si/novice-dogodki/letovanja-zpm-maribor-izmene-2021-1-2-3-virc-in-1-dmz-zasedene/

———————————————————————————————————————————

Spoštovani!

Obveščamo vas, da v ponedeljek, 3. maja 2021, pričnemo sprejemati prijave za letovanje na DMZ Pohorje in v VIRC Poreč. Prijavnici bosta v ponedeljek zjutraj objavljeni na spletni strani ZPM Maribor in sta osnova za prijavo otroka v želeno izmeno in želeni termin.

Če bodo starši želeli uveljavljati pravico do subvencije letovanja s strani občine, bodo morali ob prijavnici poslati tudi ustrezne dokumente (kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku), skladno z navodili občin, kjer imajo stalno bivališče.

Seznam načina oddaje prijavnic z dokazili za obračun subvencioniranja po posameznih občinah je objavljen na naši spletni strani.

Zaradi letošnjih izrednih razmer starše/prijavitelje iz vseh občin (ne glede na stalno bivališče) prosimo, da poleg tega, da prijavnico oddajo na občini, kjer imajo stalno bivališče (kjer je tako določeno), jo PO POŠTI ali SKENIRANO po ELEKTRONSKI POŠTI letovanja@zpm-mb.si POŠLJEJO ISTOČASNO še na ZPM Maribor. Tako bodo imeli enake možnosti kot ostali prijavitelji, da si pravočasno zagotovijo mesto v želeni izmeni.

Uradnih ur za prijavo otrok na letovanje trenutno na ZPM Maribor še ne načrtujemo, ko pa se bodo ukrepi sprostili, bomo o možnosti osebne oddaje dokumentov obvestili na spletni strani ZPM Maribor, kjer so objavljene podrobnejše informacije o pričetku zbiranja prijav (klik do informacij). Starše/prijavitelje prosimo, da vse postopke, povezane s prijavljanjem, opravijo z oddajo dokumentacije po e-pošti ali po navadni pošti.

Želimo vam vse dobro in vas prijazno pozdravljamo,

Zveza prijateljev mladine Maribor

Prijavnice z dokazili (veljavna kopija odločbe o otroškem dodatku – Centra za socialno delo, za tiste, ki bodo letovali preko SOCIALNEGA LETOVANJA – REGRESIRANO LETOVANJE), ODDATE NA OBČINI Selnica ob Dravi – ga. Nadi Holzl.