Zbiranje sredstev za socialni del šolskega sklada – del dohodnine

Spoštovani starši, skrbniki!

Že vrsto let s pomočjo vaših prispevkov, ki jih namenite šolskemu skladu, financiramo ali sofinanciramo raznolike nadstandardne in obogatitvene dejavnosti za učence ter nakup opreme v šoli. 

Tudi letos bodo učenci v tem tednu domov prinesli prvo položnico in dopis, kjer bo vse razloženo.

Novost pa je ta, da smo prvič lahko zavodi ustanovili tudi SOCIALNI DEL ŠOLSKEGA SKLADA:

Letos imate kot davčni zavezanci prvič možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo šolskemu skladu, pri čemer se lahko sredstva iz tega naslova uporabijo zgolj za učence iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Na vas se obračamo s prošnjo, da namenite del dohodnine našemu šolskemu skladu.  Zbrana sredstva bodo namenjena izključno za pomoč socialno šibkejšim učencem.

Način donacije je možen na dva načina:

  • izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine (je v prilogi) in ga oddate osebno ali po pošti pristojnemu finančnemu uradu – Finančni urad Maribor, Titova c. 10, 2000 Maribor. Obrazec že vsebuje podatke za Šolski sklad OŠ Selnica ob Dravi in Vrtec Kobanček,
  • izpolnite vlogo za namenitev dela dohodnine preko spletne strani e-davki: kliknite desno zgoraj na gumb PRIJAVA, se registrirajte (če še niste) in sledite navodilom. Naša davčna številka: 21101736.

Veseli bomo, če se boste odzvali naši prošnji. V imenu vseh učencev in zaposlenih se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

 

Predsednica šolskega sklada: Danijela Krampl, prof. 

Ravnateljica: Manja Kokalj, prof.