Nekaj informacij o projektu v šolskem letu 2022/2023

Projekt Otroštvo podaja roko modrosti se izvaja v okviru UNESCO Združenih šol, ki ga razpisuje OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka.

V projektu bodo sodelovale vse skupine enote Selnica ob Dravi. Prav tako je v projekt vključenih 9 upokojenih delavk vrtca ter starejši občani in stari starši (po izboru posameznih skupin).

Razpisan časovni okvir projekta je od novembra do konca aprila. V skupini bodo s projektom začeli že konec septembra oz. takoj, ko bo mogoče glede na vreme, in zaključili v maju.

Vodja projekta je: Ladislava Milošević.

 

CILJI:

  • Vzpostaviti in vzdrževati pristne prijateljske odnose med mladimi in starejšimi.
  • Razvijati strpnost med generacijami.
  • Oblikovati otrokov odnos do bolezni, starosti, invalidnosti, smrti – žalovanja.
  • Se učiti sodelovati s starejšimi v različnih delavnicah, na prireditvah.
  • Se učiti »dajati« in »sprejemati«.

POTEK PROJEKTA:

Aktivnosti v okviru razpisanega projekta:

  1. Prijava na projekt – do 30. oktobra 2022.
  2. Različne oblike sodelovanja med generacijami – od novembra do aprila.
  3. Zaključek projekta – konec aprila 2023.

Vsebinski okvir projekta:

Ogled lutkovne predstave v izvedbi upokojene vzgojiteljice Jožice Perc – v prazničnem decembru (če bo mogoče, si bodo predstavo ogledale skupine 1. in 2. starostnega obdobja posebej). Branje pravljic v izvedbi vseh sodelujočih upokojenih delavk vrtca – v tednu ustvarjalnosti (če bo mogoče, vsaka prebere pravljico v eni skupini, sicer pa se bosta združili po 2 skupini). Sprehod/pohod v družbi upokojenih delavk vrtca – v zelenem mescu aprilu (v skupinah 1. starostnega obdobja sprehod, v skupinah 2. starostnega obdobja pohod; če bo mogoče, bomo to dejavnost povezali s projektom Simbioza giba). Vsaj dve dejavnosti s področja medgeneracijskega sodelovanja po izboru sodelujočih skupin.

 

Dostopnost