UNESCO šola

 

GENERALNI ZBOR OTROK 2022

10. DECEMBER – SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

18. NOVEMBER – SVETOVNI DAN FILOZOFIJE

PROJEKT TIMSKA HARMONIJA

FOTOGRAFSKI NATEČAJ – ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE

OLIMPIJSKE NOVIČKE

OLIMPIJSKO GLASILO

 

PROJEKT ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE VABILO

PROJEKT ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE PRIJAVNICA

PROJEKT ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE EVALVACIJSKO POROČILO

 

 

V mesecu septembru smo s sklepom Evalvacijske komisije za UNESCO ASP mreže šol postali polnopravna članica UNESCO ASP mreže šol. Kot polnopravna članica bomo vse šolsko leto spoštovali in uresničevali pravila UNESCO mreže in v organizacijo, učne ure, projekte in pravila vključili vrednote in cilje UNESCA, ki so zapisani v Ustavi UNESCO in Ustanovni listini Združenih narodov.

Vse šolsko leto bomo poudarjali pomembnost štirih Delorsovih stebrov izobraževanja, ki so zapisani na stenah na šolskem hodniku in se glasijo:

  1. Učiti se, da bi vedeli.
  2. Učiti se delati.
  3. Naučiti se živeti skupaj.
  4. Učiti se biti.

Na ravni Zavoda bomo tudi letos obeležili štiri UNESCO dneve.

Sodelovali bomo v vsaj štirih projektih UNESCO ASP mreže šol in nadaljevali s šolskim »pilotskim« UNESCO projektom ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE, kamor bomo povabili naši mednarodni partnerski šoli in druge UNESCO šole v Sloveniji.