Trajnostna mobilnost v šolskem letu 2020/2021

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU KOBANČEK, Selnica ob Dravi:

V Vrtcu Kobanček smo se štirje oddelki drugega starostnega obdobja (Sončki, Metuljčki, Mavrice in Pikapolonice) odločili za vključitev v projekt trajnostna mobilnost. Tekom celega šolskega leta 2020/2021 smo v vzgojni  proces vključevali teme, ki so se navezovale na ohranitev zdrave narave, čistega zraka in uporabe naravi prijaznih načinov prihodov v vrtec in seveda tudi po drugih opravkih. Nekatere vsebine so bile načrtovane, nekatere pa spontane. Sprehode smo izkoristili in opazovali dogajanje v prometu, spoznali prometne znake, prometna sredstva, pogovarjali smo se o varnih poteh, razmišljali o možnih izboljšavah našega okolja, pešpoti in kolesarskih stez. Razmišljali smo, po katerih poteh bi bila vožnja s poganjalci,  kolesi, skiroji, kotalkami ali samo peš najbolj varna. Iskali smo načine kako bi lahko prihajali v vrtec in prispevali svoj delček k čistejšemu zraku. Kako bi dejavnost lahko izpeljali tisti, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev. Spoznavali smo obvezno ali morda samo priporočljivo varnostno opremo za kolesarje, in za tiste, ki vozijo kotalke, skiroje… Igrali smo se igro z vlogami v prometu, na dvorišču smo si izdelali poligon in poskušali upoštevati prometna navodila. V igralnici smo izdelali prometno cesto in prometne znake ter semaforje, se igrali z avtomobilčki, tako da smo upoštevali varnost udeležencev v prometu in prometne predpise. Izdelali smo maketo našega vrtca z okolico iz odpadnega in naravnega materiala in poskušali vnesti ideje za izboljšavo našega okolja. Spoznali smo zgodbo Beli zajček in v zelenem tednu poskušali čim bolj očistiti krzno svojemu zajčku.  Ogledovali smo si knjige, slikanice, prebirali različne zgodbe, risali, slikali, izrezovali, postavljali ceste iz lesenih kock in se igrali igro »Promet«.

        

Zapisala: vzgojiteljica Simona Stajan

Za več fotografij iz posameznih skupin kliknite na Galerija fotografij.

Dostopnost